V štúdiu LUX communication pripravujeme cyklus dokumentárnych filmov o slovenských misionároch vo svete s názvom Moja Misia.

Moja Misia

Cieľom cyklu dokumentárnych filmov "Moja Misia" je:

  • "Dať našej transformujúcej sa a materializujúcej sa spoločnosti pozitívne vzory ľudí, ktorí sa nezištne a obetavo pustili do "zlepšovania sveta".
  • "Vytrhnúť diváka z apatie a prebudiť v ňom túžbu konať dobro. Využívame na to atraktivitu exotického prostredia a osobné svedectvo misionára, podložené dlhoročnými skúsenosťami.
  • "Filmami chceme osloviť všetkých ľudí. Diváci spoznajú náročnú prácu misionárov a tiež krajinu, v ktorej títo pôsobia. Pre misionárov je film akýmsi vyznamenaním, dôkazom, že doma sa na nich nezabudlo.

Slovensko je malá krajina, z ktorej do sveta odchádzalo a odchádza veľa misionárov. Sú to ľudia, ktorí sú ochotní pre dobro iných obetovať celý svoj život. V mnohých prípadoch dokázali veľké veci a stali sa v cudzine národnými hrdinami (napr. Ján Sutka v Ekvádore).